Family Name Given Name Maiden Name Town Place of Birth Date of Birth Place of Death Date of Death
22501 SALOMON Ida   Hamburg Altona 02-Aug-1878      Details
22502 SALOMON Ilse REDLICH Hamburg Hamburg 11-May-1900      Details
22503 SALOMON Isidor   Hamburg Lessen 12-Dec-1869      Details
22504 SALOMON John   Hamburg Hamburg 12-May-1866      Details
22505 SALOMON Kurt   Hamburg Hamburg 13-Jun-1905      Details
22506 SALOMON Kurt   Hamburg Schwerin 15-Dec-1900      Details
22507 SALOMON Lena HOFFMANN Hamburg Altona 05-Apr-1914      Details
22508 SALOMON Leopold   Hamburg Rosenberg 06-Jul-1898      Details
22509 SALOMON Lilly JONAS Hamburg Kiel 03-Aug-1884   19-Aug-1939  Details
22510 SALOMON Lucia KÖNIGSWERDER Hamburg Leipzig 20-Dec-1880   22-Sep-1941  Details
22511 SALOMON Nanny SCHLOSS Hamburg Gleicherwiesen 30-Apr-1880      Details
22512 SALOMON Oscar   Hamburg Ülzen 30-Sep-1878      Details
22513 SALOMON Oskar   Hamburg Zell/Mosel 16-Dec-1900      Details
22514 SALOMON Paul   Hamburg Schwerin 03-Mar-1872      Details
22515 SALOMON Paul   Hamburg Halle 29-Jun-1865   22-Sep-1941  Details
22516 SALOMON Regina KLEIN Hamburg Altona 03-Feb-1892      Details
22517 SALOMON Rosa   Hamburg Kiel 05-May-1879      Details
22518 SALOMON Rosa URBACH Hamburg Chanow 24-Dec-1902      Details
22519 SALOMON Sara Selma   Hamburg Hamburg 30-Aug-1885      Details
22520 SALOMON Sara WALDHEIM Hamburg Altona 21-Apr-1879   21-Feb-1942  Details
22521 SALOMON Siegfried   Hamburg Hamburg 03-Jan-1882      Details
22522 SALOMON Siegfried   Hamburg Hamburg 15-Apr-1873      Details
22523 SALOMON Siegfried   Hamburg Kiel 17-Jul-1909      Details
22524 SALOMON Ursula   Hamburg Hamburg 22-Jul-1934      Details
22525 SALOMON William   Hamburg Hamburg 26-May-1899      Details
22526 SALOMONSON Lilly Helene   Hamburg Altona 24-Feb-1886      Details
22527 SAMENFELD Alfred   Hamburg Diepholz 08-Nov-1898      Details
22528 SAMENFELD Hermann   Hamburg Osnabrück 14-Sep-1922      Details
22529 SAMLER Hermann   Hamburg Rzekow 01-Apr-1873      Details
22530 SAMSON Johanna WEISS Hamburg Mainz 19-Mar-1870      Details
22531 SAMSON Kurt   Hamburg Edesheim 14-Feb-1925      Details
22532 SAMSON Martha   Hamburg Hamburg 28-May-1880      Details
22533 SAMSON Wilhelm   Hamburg Hamburg 02-Aug-1875      Details
22534 SAMSSON Siegmund   Hamburg Hamburg 12-Mar-1879      Details
22535 SAMUEL Eva   Hamburg Hamburg 30-Sep-1884      Details
22536 SAMUEL Flora LIEPMANN Hamburg Hamburg 28-Sep-1877      Details
22537 SAMUEL Henriette ISAACSOHN Hamburg Hamburg 28-Jul-1862      Details
22538 SAMUEL Hermann, Dr.   Hamburg Hamburg 26-Jan-1881      Details
22539 SAMUEL Max   Hamburg Cologne 11-Apr-1924      Details
22540 SAMUEL Sara   Hamburg Fliesteden 31-Jul-1883      Details
22541 SAMUEL Walter   Hamburg Hamburg 28-Sep-1875   25-Mar-1943  Details
22542 SAMUELSOHN Paula   Hamburg Ingenheim 23-Apr-1880      Details
22543 SAMUELSOHN Pauline MAYER Hamburg Ingenheim 23-Apr-1880      Details
22544 SAMUELSON Ludwig   Hamburg Christburg 18-Apr-1872   02-Oct-1941  Details
22545 SANDEL Caesar   Hamburg Hamburg 08-Jul-1874      Details
22546 SANDER Carl   Hamburg Göttingen 09-Jun-1866   17-Apr-1939  Details
22547 SANDER Hanna Hertha ISENBERG Hamburg Hamburg 02-May-1886      Details
22548 SANDER John   Hamburg Hamburg 18-Nov-1874      Details
22549 SAPER Benjamin   Hamburg Warschau 10-Jul-1894      Details
22550 SARASCH Ida ASCHER Hamburg Ludwigslust 05-Mar-1869      Details

records 22501 to 22550 out of 46739

Previous 50 entries    Next 50 entries